تازه ترین ها

حفاظت از اسناد و مدارك

عوامل مختلفي باعث از بين رفتن و غيرقابل استفاده شدن اسناد و مدارك در آرشيوها و بايگاني ها مي گردد […]

کنترل و طبقه بندی اسناد

مقام مجاز برای تشخیص و انتخاب درجه هر سند مشخص ، تهیه کننده آن است . برای اجتناب از اشتباه […]

وظایف آرشیویست

یک آ‎رشیویست دو وظیفه اساسی دارد: باید برای حفظ و حراست از اسناد باارزش تحت‌نظر خود اقدام‌های لازم را انجام […]

تاریخچه آرشیو

از زمانی که بشر توانست مدارک مربوط به زندگانی و فعالیت‌های اقتصادی و نیز جزئیاتی از زندگی شخصی خود را […]